Over Nieuwe Klanten

Nieuwe Klanten is een initiatief van GRG Nederland.

GRG Nederland is een gerenommeerd business to business afsprakenbureau voor middlemanagers- en directeuren van zowel kleine, middelgrote alsmede grote organisaties. Meer informatie (waaronder referenties) vindt u terug op: www.grg-nederland.nl

Reden oprichting Nieuwe Klanten

De reden voor het opstarten van Nieuwe Klanten is gelegen in het feit dat er op dit moment, door het slim inzetten van internet, volop nieuwe kansen zijn voor bedrijven die zich (primair) op de consumentenmarkt richten.

Hierdoor kunnen wij tegen relatief lage kosten excellente leads kwalificeren en/of afspraken realiseren. Ook u kunt hiervan de vruchten plukken!

Lees meer over onze werkwijze op de subpagina ‘Hoe werven wij nieuwe klanten?